ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2021–2034
Nr aktu prawnego
XXIII/206/21
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia realizacji zadania Gminie Wiejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXIII/205/21
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu Iławskiego w latach 2021-2023
Nr aktu prawnego
XXIII/204/21
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024
Nr aktu prawnego
XXIII/203/21
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/202/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XII/201/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXII/200/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Iławskiego na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
XXII/199/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/198/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XXII/197/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji