ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XLIII/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Iławskiego na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
XLIII/333/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XLIII/332/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIII/331/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli
Nr aktu prawnego
XLIII/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/329/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
XLIII/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice
Nr aktu prawnego
XLIII/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz
Nr aktu prawnego
XLIII/325/22
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji