ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
VIII/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nr aktu prawnego
VIII/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
VIII/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
VIII/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nr aktu prawnego
VIII/74/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego Regulamin określający sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna
Nr aktu prawnego
VII/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez powiat iławski
Nr aktu prawnego
VII/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych pobierającym naukę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
VII/70/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji