ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
XI/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia szczegółówych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
IX/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
VIII/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nr aktu prawnego
VIII/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
VIII/93/19
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
VIII/89/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji