ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2021–2034
Nr aktu prawnego
XXII/188/20
Status
Zmieniony
Lp: 22
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XX/186/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XX/185/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/184/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
XIX/183/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2020–2033
Nr aktu prawnego
XIX/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIX/179/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji