ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
Nr aktu prawnego
299/902/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy
Nr aktu prawnego
299/901/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
298/900/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń przez Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
298/899/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
298/898/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
298/897/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
297/896/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/337/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/336/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/335/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji