ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XIX/137/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XIX/136/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XIX/135/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze
Nr aktu prawnego
XVIII/125/08
Status
Uchylony
Lp: 195
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2008 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski
Nr aktu prawnego
XVII/119/08
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XI/69/07
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2007-05-10
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski.
Nr aktu prawnego
VIII/58/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2007 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski (Dz. U. Nr 61 poz. 996 z dnia 02.05.07r.) (Roztrzygnięcie Nadzorcze - nieważność uchwały w części dot. § 5 ust. 3, § 26, § 27, § 31 ust. 6, § 35 ust. 6 lit. c i ust. 8) ; (zmiana - VIII/56/07)
Nr aktu prawnego
VI/46/07
Status
Zmieniony
Lp: 199
Data podjęcia
2007-01-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym prowadzonym przez tę jednostkę.
Nr aktu prawnego
IV/37/07
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji