ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XVI/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XII/130/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XII/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/124/19
Status
Zmieniony
Lp: 15
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym
Nr aktu prawnego
XI/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XI/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019
Nr aktu prawnego
XI/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia szczegółówych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
IX/102/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji