ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia Programów Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie
Nr aktu prawnego
277/846/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
277/845/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
szczegółowych wytycznych dla materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
277/844/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za I półrocze 2022 roku
Nr aktu prawnego
277/843/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zorganizowania oddziału przygotowawczego w Zespole szkół
Nr aktu prawnego
276/842/22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
275/841/22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
275/840/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
nabycia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wikielec gm. Iława
Nr aktu prawnego
275/839/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
275/838/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podjęcia skonsolidowanego bilansu Powiatu Iławskiego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
275/837/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji