ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia dla nauczycieli na rok 2023
Nr aktu prawnego
302/912/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
302/911/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
Nr aktu prawnego
302/910/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
302/909/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
300/908/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
określenia zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z pasa drogowego
Nr aktu prawnego
300/907/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
299/906/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalenia ceny
Nr aktu prawnego
299/905/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kamień Duży
Nr aktu prawnego
299/904/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
299/903/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji