ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2004-06-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
Nr aktu prawnego
XIX/146/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2004-06-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XIX/145/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2004-06-03
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Powiat Iławski.
Nr aktu prawnego
XVIII/138/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2003-03-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z budżetu powiatu.
Nr aktu prawnego
VII/47/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2003-03-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: przyznawania nagród oraz wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów, instruktorów, działaczy sportowych i instruktorów sportu osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
VII/46/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2009-06-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
Nr aktu prawnego
XXVIII/203/09
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2009-03-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski.
Nr aktu prawnego
XXVI/186/09
Status
Nieobowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
XXIII/169/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
XX/148/08
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lubawie, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XIX/138/08
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji