ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2005-09-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), studentom w roku akademickim 2005/2006 mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Iławskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
Nr aktu prawnego
XXXI/268/05
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2005-09-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom w roku szkolnym 2005/2006 pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XXXI/267/05
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2005-09-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
XXXI/264/05
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2005-06-23
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
XXIX/248/05
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2005-06-23
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych powiatu iławskiego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa – udzielania innych ulg o spłacie należności oraz organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
XXIX/240/05
Status
Nieobowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), studentom mającym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Iławskiego znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.
Nr aktu prawnego
XXII/172/04
Status
Zmieniony
Lp: 177
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XXII/171/04
Status
Zmieniony
Lp: 178
Data podjęcia
2004-09-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XXII/170/04
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2004-06-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów wiejskich z terenu Powiatu Iławskiego uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XIX/158/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2004-06-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Iławski wspierających rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej oraz sposobu podziału środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XIX/157/04
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji