ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2010-03-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/254/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2010-01-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przekazywanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, których organem dotującym jest Powiat Iławski.
Nr aktu prawnego
XXXVI/245/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski.
Nr aktu prawnego
XXXII/224/09
Status
Zmieniony
Lp: 164
Data podjęcia
2006-10-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XLII/348/06
Status
Nieobowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom w roku szkolnym 2006/2007 pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XLI/341/06
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2006-09-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom w roku szkolnym 2006/2007 pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XLI/340/06
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zwalniania z odpłatności za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXXIX/334/06
Status
Uchylony
Lp: 168
Data podjęcia
2006-02-16
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także niektórych innych składników wynagrodzenia, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski.
Nr aktu prawnego
XXXV/303/06
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Nr aktu prawnego
XXXIV/285/05
Status
Uchylony
Lp: 170
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi powiatu iławskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIII/281/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji