ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2011-05-19
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
IX/83/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2011-06-16
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
X/88/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2011-06-16
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
Nr aktu prawnego
X/86/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2011-06-16
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia zasad zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
Nr aktu prawnego
X/85/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nr aktu prawnego
VIII/77/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2011-04-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Nr aktu prawnego
VIII/76/11
Status
Uchylony
Lp: 157
Data podjęcia
2010-10-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
Nr aktu prawnego
XLIV/279/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2010-09-23
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
XLIII/277/10
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2010-06-17
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Iławskiemu lub jednostkom podległym
Nr aktu prawnego
XL/265/10
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2010-03-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/256/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji