ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1511
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/312/2006 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2006 roku
Nr aktu prawnego
I/11/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1512
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu
Nr aktu prawnego
I/10/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1513
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Powołania stałych komisji i określenia ich zadań
Nr aktu prawnego
I/9/06
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1514
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Powołanie Komisji Rewizyjnej i wyboru jej Przewodniczącego
Nr aktu prawnego
I/8/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1515
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Nawiązania stosunku pracy z wyboru z członkiem Zarządu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
I/7/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1516
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyboru członków Zarządu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
I/6/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1517
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Wyboru Wicestarosty Iławskiego
Nr aktu prawnego
I/5/06
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1518
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Wyboru Starosty Iławskiego
Nr aktu prawnego
I/4/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1519
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
I/3/06
Status
Obowiązujący
Lp: 1520
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
I/2/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji