ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XXVII/241/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2013 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XXVII/240/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2012-09-01
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski.
Nr aktu prawnego
XXIII/221/12
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2012-09-01
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XXIII/220/12
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2009-03-07
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XXVI/187/09
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
Nr aktu prawnego
XVIII/173/12
Status
Zmieniony
Lp: 147
Data podjęcia
2012-03-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia warunków odstępowania od ustalania, umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
XVIII/170/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2012-02-23
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia warunków odstępowania od ustalania, umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
XVII/162/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2012
Nr aktu prawnego
XV/130/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2011-11-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2012r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XIV/114/11
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji