ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1401
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia stawki za korzystanie z pomieszczenia użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
179/839/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1402
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
179/838/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1403
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Tynwałd
Nr aktu prawnego
179/837/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1404
Data podjęcia
2017-07-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku
Nr aktu prawnego
179/836/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1405
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
178/835/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1406
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Akcja profilaktyczna promująca zdrowie i profilaktykę antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton życiowy”
Nr aktu prawnego
178/834/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1407
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalenia ceny nieruchomości
Nr aktu prawnego
178/833/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1408
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
Nr aktu prawnego
178/832/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1409
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,56 kW”
Nr aktu prawnego
178/831/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1410
Data podjęcia
2017-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48 kW”
Nr aktu prawnego
178/830/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji