ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
181/849/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
181/848/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1393
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kisielice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
Nr aktu prawnego
181/847/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
181/846/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
181/845/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi
Nr aktu prawnego
181/844/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1397
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2821N, ul. Słowiańska w Suszu, kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
181/843/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1398
Data podjęcia
2017-08-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ul. Warszawskiej, ul. Poznańskiej i ul. Rzepnikowskiego na terenie miasta Lubawa
Nr aktu prawnego
181/842/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2017-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
180/841/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2017-08-02
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
180/840/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji