ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2013-09-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Nr aktu prawnego
XXXV/302/13
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/293/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/280/13
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXI/279/13
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami
Nr aktu prawnego
XXXI/278/13
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego
Nr aktu prawnego
XXXI/277/13
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Nr aktu prawnego
XXXI/274/13
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Nr aktu prawnego
XXX/273/13
Status
Zmieniony
Lp: 139
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXIX/260/13
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Iławskiego na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXVIII/253/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji