ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1381
Data podjęcia
2017-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kisielicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
Nr aktu prawnego
XXXVI/274/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1382
Data podjęcia
2017-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Iławie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVI/273/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1383
Data podjęcia
2017-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego wg stanu na dzień 30 września 2017 roku
Nr aktu prawnego
193/909/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1384
Data podjęcia
2017-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, określenia wysokości wadium oraz składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
193/908/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1385
Data podjęcia
2017-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Czerwona Karczma
Nr aktu prawnego
193/907/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1386
Data podjęcia
2017-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
193/906/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1387
Data podjęcia
2017-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka objętymi nadzorem Powiatu Iławskiego oraz powołania Zespołu do spraw kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
Nr aktu prawnego
193/905/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1388
Data podjęcia
2017-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
192/904/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1389
Data podjęcia
2017-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie.
Nr aktu prawnego
192/903/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1390
Data podjęcia
2017-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
192/902/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji