ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1371
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Nr aktu prawnego
219/1084/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1372
Data podjęcia
2018-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie
Nr aktu prawnego
219/1083/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1373
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia diagnozy funkcjonowania szkoły
Nr aktu prawnego
218/1082/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1374
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
218/1081/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1375
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw ekonomii społecznej w powiecie iławskim
Nr aktu prawnego
218/1080/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1376
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
218/1079/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1377
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia diagnoz funkcjonowania szkół i placówek
Nr aktu prawnego
218/1078/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1378
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wsparcia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
218/1077/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1379
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wsparcia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
218/1076/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1380
Data podjęcia
2018-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wsparcia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
218/1075/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji