ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1361
Data podjęcia
2017-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
187/879/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1362
Data podjęcia
2017-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
187/878/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1363
Data podjęcia
2017-09-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
187/877/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1364
Data podjęcia
2017-09-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
184/860/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1365
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
186/876/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1366
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
186/875/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1367
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół w Lubawie
Nr aktu prawnego
186/874/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1368
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia warunków korzystania z internatu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
Nr aktu prawnego
186/873/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1369
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
Nr aktu prawnego
186/872/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1370
Data podjęcia
2017-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017
Nr aktu prawnego
186/871/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji