ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1351
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
255/1097/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1352
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
225/1096/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1353
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków udziału w otwartych konkursach ofert oraz do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
225/1095/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1354
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert oraz do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
225/1094/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1355
Data podjęcia
2018-04-04
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie
Nr aktu prawnego
224/1093/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1356
Data podjęcia
2018-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
223/1092/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1357
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
222/1091/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1358
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości
Nr aktu prawnego
220/1090/18
Status
Uchylony
Lp: 1359
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia stawki za korzystanie z pomieszczenia użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
220/1089/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1360
Data podjęcia
2018-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
użyczenia nieruchomości położonej w Łęgowie gm. Kisielice
Nr aktu prawnego
220/1088/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji