ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1341
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVIII/132/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1342
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XVIII/131/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1343
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XVIII/130/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1344
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XVIII/129/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1345
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 R. w Iławie, w tym wysokości opłat za posiłki
Nr aktu prawnego
XVIII/128/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1346
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lubawie, w tym wysokości opłat za posiłki.
Nr aktu prawnego
XVIII/127/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1347
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie stanowiska dotyczącego podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej w rolnictwie
Nr aktu prawnego
XVIII/126/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1348
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia „Lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Iławskim w latach 2008 – 2011”
Nr aktu prawnego
XVIII/124/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1349
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XVIII/123/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1350
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: potwierdzenia stanowiska Rady Powiatu dotyczącego siedziby powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nr aktu prawnego
XVII/122/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji