ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1341
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Iławskiego za rok 2017
Nr aktu prawnego
227/1107/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1342
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Iławskiego wg stanu na dzień 31 marca 2018 roku
Nr aktu prawnego
227/1106/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1343
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
227/1105/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1344
Data podjęcia
2018-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
227/1104/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1345
Data podjęcia
2018-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
226/1103/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1346
Data podjęcia
2018-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
226/1102/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1347
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany planu audytu wewnętrznego na rok 2018
Nr aktu prawnego
225/1101/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1348
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska miasta Lubawa do roku 2020
Nr aktu prawnego
225/1100/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1349
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
225/1099/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1350
Data podjęcia
2018-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
225/1098/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji