ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XX/150/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XX/149/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: założenia Szkoły Policealnej w Suszu oraz nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
XX/147/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/114/08 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XX/146/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Nr aktu prawnego
XX/145/08
Status
Zmieniony
Lp: 1336
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XX/144/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XIX/143/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: procedury uchwalania budżetu powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
XIX/142/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XIX/141/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
Nr aktu prawnego
XIX/140/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji