ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2018-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy przemysłowej w odniesieniu do części działki nr 228 obr. 1 m. Lubawa
Nr aktu prawnego
232/1127/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2018-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
232/1126/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie.
Nr aktu prawnego
231/1125/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania nagród dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w roku 2017 oraz nagród dla trenerów i działaczy zasłużonych w uzyskaniu wysokich wyników sportowych przez zawodników w roku 2017
Nr aktu prawnego
231/1124/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
231/1122/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
231/1121/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Sucharskiego
Nr aktu prawnego
231/1120/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2018-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
230/1119/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2018-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
229/1118/18
Status
Zmieniony
Lp: 1340
Data podjęcia
2018-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
229/1117/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji