ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
200/933/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
200/932/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie
Nr aktu prawnego
200/931/17
Status
Zmieniony
Lp: 1334
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
Nr aktu prawnego
200/930/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2017-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
199/929/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXXVII/301/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017–2020
Nr aktu prawnego
XXXVII/300/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadań – budowa ciągów komunikacyjnych wraz z przejściami dla pieszych na terenie gminy Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVII/299/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/298/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2017-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
198/928/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji