ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1321
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/160/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1322
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie budżetu powiatu na rok 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/159/08
Status
Zmieniony
Lp: 1323
Data podjęcia
2008-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Młodzież z przyszłością. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Powiecie Iławskim” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXII/158/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1324
Data podjęcia
2008-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Inwestujemy w młode pokolenie” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXII/157/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1325
Data podjęcia
2008-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXII/156/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1326
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Suszu.
Nr aktu prawnego
XXI/155/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1327
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXI/154/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1328
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/114/08 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XXI/153/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1329
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XXI/152/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1330
Data podjęcia
2008-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XX/151/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji