ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1321
Data podjęcia
2017-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu
Nr aktu prawnego
201/942/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1322
Data podjęcia
2017-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wypowiedzenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
201/941/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1323
Data podjęcia
2017-12-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Iławskiego przed sądami powszechnymi oraz innymi podmiotami, w tym organami administracyjnymi
Nr aktu prawnego
201/940/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1324
Data podjęcia
2017-11-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
XXXVII/297/17
Status
Zmieniony
Lp: 1325
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo w gminie Zalewo pod nazwą „Plan Urowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Nr aktu prawnego
200/939/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1326
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd gmina Zalewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Nr aktu prawnego
200/938/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1327
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
Nr aktu prawnego
200/937/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1328
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
200/936/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1329
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
umorzenia należności
Nr aktu prawnego
200/935/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1330
Data podjęcia
2017-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie
Nr aktu prawnego
200/934/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji