ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1321
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
234/1131/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1322
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie
Nr aktu prawnego
234/1130/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1323
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wysokości wadium oraz składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
234/1129/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1324
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLIV/347/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1325
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018–2024
Nr aktu prawnego
XLIV/346/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1326
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia trybu sprzedaży prawa własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIV/345/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1327
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLIV/344/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1328
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
XLIV/343/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1329
Data podjęcia
2018-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
Nr aktu prawnego
XLIV/342/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1330
Data podjęcia
2018-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie: planu naboru uczniów na rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
232/1128/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji