ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Szkolna Akademia Sukcesu czyli co może zrobić dla swojej przyszłości uczeń niepełnosprawny intelektualnie” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXXIII/171/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Młodość – start! Wyrównywanie szans młodzieży na współczesnym rynku pracy” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXXIII/170/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
Nr aktu prawnego
XXIII/168/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XXXIII/167/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia dotacji Gminie Wiejskiej Lubawa na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XXXIII/166/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia dotacji Gminie Kisielice na realizację zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XXIII/165/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych niebędących nauczycielami.
Nr aktu prawnego
XXIII/164/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagrodzenia pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
XXIII/163/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIII/162/08
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIII/161/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji