ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
235/1142/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
235/1140/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
235/1139/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
234/1138/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ustanowienia Alei Żeglarskiej
Nr aktu prawnego
234/1137/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości informacji wymaganych ustawą o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
234/1136/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
234/1135/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie
Nr aktu prawnego
234/1134/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
234/1133/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2018-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
234/1132/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji