ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg i ulic powiatowych w gminie Susz
Nr aktu prawnego
XXXVIII/309/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg i ulic powiatowych w gminie Kisielice
Nr aktu prawnego
XXXVIII/308/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/307/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2017-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/306/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/305/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2017-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2020
Nr aktu prawnego
XXXVIII/304/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
203/946/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1318
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
203/945/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
203/944/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2017-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
202/943/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji