ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1301
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2009 roku
Nr aktu prawnego
XXV/181/09
Status
Zmieniony
Lp: 1302
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXV/180/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1303
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
Nr aktu prawnego
XXIV/179/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1304
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009
Nr aktu prawnego
XXIV/178/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1305
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Iławskiego na lata 2004 - 2013
Nr aktu prawnego
XXIV/177/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1306
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: ustalenia Staroście Iławskiemu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/176/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1307
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu iławskiego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr aktu prawnego
XXIV/175/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1308
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia opinii co do planu ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIV/174/09
Status
Obowiązujący
Lp: 1309
Data podjęcia
2009-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
W sprawie: zatwierdzenia Statutu Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
Nr aktu prawnego
XXIV/173/09
Status
Zmieniony
Lp: 1310
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/114/08 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/172/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji