ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1301
Data podjęcia
2018-02-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków udziału w otwartym konkursie ofert oraz do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
214/1004/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1302
Data podjęcia
2018-02-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków udziału w otwartych konkursach ofert oraz do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
214/1003/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1303
Data podjęcia
2018-02-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków udziału w otwartych konkursach ofert oraz do badania i oceny ofert
Nr aktu prawnego
214/1002/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1304
Data podjęcia
2018-02-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
214/1001/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1305
Data podjęcia
2018-02-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
planu naboru uczniów na rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
214/1000/18
Status
Zmieniony
Lp: 1306
Data podjęcia
2018-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz określenia wysokości wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego
Nr aktu prawnego
213/999/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1307
Data podjęcia
2018-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
213/998/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1308
Data podjęcia
2018-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
213/997/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1309
Data podjęcia
2018-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski
Nr aktu prawnego
213/996/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1310
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
Decyzja Nr OSO.524.7.15.2017 wydana w drodze uchwały nr 212/995/18 Zarządu Powiatu Iławskiego z 6 lutego 2018 r.
Nr aktu prawnego
212/995/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji