ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1301
Data podjęcia
2018-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozwiązania użyczenia nieruchomości
Nr aktu prawnego
237/1151/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1302
Data podjęcia
2018-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
237/1150/18
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1303
Data podjęcia
2018-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcia bilansu skonsolidowanego za 2017 rok
Nr aktu prawnego
237/1149/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1304
Data podjęcia
2018-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za rok 2017
Nr aktu prawnego
237/1148/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1305
Data podjęcia
2018-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
236/1147/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1306
Data podjęcia
2018-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
236/1146/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1307
Data podjęcia
2018-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
236/1145/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1308
Data podjęcia
2018-06-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
236/1144/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1309
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyznaczenia członka Zarządu Powiatu Iławskiego oraz powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
235/1141/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1310
Data podjęcia
2018-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego
Nr aktu prawnego
235/1143/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji