ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1291
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,05 kW”
Nr aktu prawnego
215/1009/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1292
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,05 kW”
Nr aktu prawnego
215/1008/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1293
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
rozliczenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej
Nr aktu prawnego
215/1007/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1294
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
powołania Zespołu do spraw utworzenia oddziału integracyjnego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej
Nr aktu prawnego
215/1006/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1295
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2018 rok
Nr aktu prawnego
215/1005/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1296
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu iławskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Nr aktu prawnego
XLI/324/18
Status
Zmieniony
Lp: 1297
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2018 roku
Nr aktu prawnego
XLI/328/18
Status
Zmieniony
Lp: 1298
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLI/327/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1299
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
XLI/326/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1300
Data podjęcia
2018-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XLI/325/18
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji