ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
nadania statutu Powiatowemu Szpitalowi im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XLII/351/14
Status
Zmieniony
Lp: 122
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Iławskiego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XL/344/14
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXXVIII/335/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchylenia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/327/13
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Iławskiego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXXVIII/326/13
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
XXXVII/315/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2013-11-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXVII/314/13
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2013-10-31
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
Nr aktu prawnego
XXXVI/308/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2013-10-31
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2014 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XXXVI/307/13
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2013-09-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXV/303/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji