ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia upoważnienia panu Romanowi Groszkowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie obowiązków związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu
Nr aktu prawnego
254/792/22
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz określenia wysokości wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego
Nr aktu prawnego
253/791/22
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
253/790/22
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVI/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
252/789/22
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Iławy
Nr aktu prawnego
252/788/22
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława dla działek nr 46/5 i 46/6 w obrębie geodezyjnym Starzykowo
Nr aktu prawnego
252/787/22
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w części zachodniej gminy Iława
Nr aktu prawnego
252/786/22
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
Nr aktu prawnego
251/785/22
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Iławskiego za 2021 rok sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
251/784/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji