ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
VI/48/15
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
V/35/15
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2014-12-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
III/15/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2014-12-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2015
Nr aktu prawnego
III/13/14
Status
Zmieniony
Lp: 115
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2015 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XLVIII/387/14
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/385/14
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2015
Nr aktu prawnego
XLVIII/384/14
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2014-09-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Dworcowej w Lubawie
Nr aktu prawnego
XLVII/382/14
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2014-05-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
podziału powiatu iławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XLIV/367/14
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2014-04-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
Nr aktu prawnego
XLIII/357/14
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji