ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
Nr aktu prawnego
VIII/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
VIII/75/19
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Iławskim oraz miastem Kopyczyńce na Ukrainie
Nr aktu prawnego
VII/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Kisielice
Nr aktu prawnego
VII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
VII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
VII/67/19
Status
Nieobowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
VII/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
VII/64/19
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
Nr aktu prawnego
VII/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu
Nr aktu prawnego
VII/62/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji