ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zorganizowania oddziału przygotowawczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
258/799/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
zmian w budżecie powiaty na 2022 rok
Nr aktu prawnego
258/798/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2022–2035
Nr aktu prawnego
XXXVII/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady bez prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia realizacji zadania Gminie Zalewo
Nr aktu prawnego
XXXVII/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 1957N Dr. woj. Nr 537 Jagodziny- Lewałd Wielki (na odcinku Elgnowo- Lewałd Wielki)
Nr aktu prawnego
257/797/22
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu iławskiego
Nr aktu prawnego
257/796/22
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
Nr aktu prawnego
255/795/22
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
Nr aktu prawnego
255/794/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
udzielenia upoważnienia pani Joannie Wrońskiej Wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie obowiązków związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu
Nr aktu prawnego
254/793/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji