ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2015-10-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2016
Nr aktu prawnego
XII/91/15
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2015-09-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi na terenie miasta Susz do kategorii dróg powiatowych
Nr aktu prawnego
XI/84/15
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2015-09-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 1345N na terenie gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
XI/83/15
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2015-08-18
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
Nr aktu prawnego
X/78/15
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2015-06-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia Regulaminu portu śródlądowego w Iławie
Nr aktu prawnego
IX/76/15
Status
Zmieniony
Lp: 106
Data podjęcia
2015-06-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
Nr aktu prawnego
IX/69/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2015-05-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
przyjęcia Regulaminu portu śródlądowego w Iławie i Cennika usług portu śródlądowego w Iławie
Nr aktu prawnego
VIII/65/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2015-05-28
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski
Nr aktu prawnego
VIII/64/15
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2015
Nr aktu prawnego
VII/55/15
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/49/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji