ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2016-06-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2016
Nr aktu prawnego
XXI/158/16
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2016-02-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmiany Regulaminu portu śródlądowego w Iławie
Nr aktu prawnego
XVII/131/16
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2016-02-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
Nr aktu prawnego
XVII/130/16
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2016-02-24
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2016
Nr aktu prawnego
XVII/129/16
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Nr aktu prawnego
XV/114/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
określenia kryteriów rekrutacji do Publicznego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Nr aktu prawnego
XV/113/15
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2015-12-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
uchwalenia „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Iławskiego”
Nr aktu prawnego
XV/112/15
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2015-11-26
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2016
Nr aktu prawnego
XIV/104/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2015-10-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
Nr aktu prawnego
XII/93/15
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2015-10-29
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
ustalenia na 2016r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nr aktu prawnego
XII/92/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji