ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 
Na podstawie przepisów wydanych w związku z epidemią COVID-19, nieodpłatną pomoc prawną mogą uzyskać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis.
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
(oświadczenie do pobrania - załącznik nr 1).
2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomocde minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (formularz do pobrania - załącznik nr 2).
 
Cała instrukcja do pobrania (załącznik nr 3).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-13 12:50:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Szczepańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-13 12:50:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Szczepańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13 14:37:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

SZANOWNI KLIENCI
18 MAJA 2020 ROKU WZNOWIONE ZOSTANIE UDZIELANIE  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W PUNKTACH - ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO (IŁAWA, LUBAWA, KISIELICE, SUSZ, ZALEWO).
NIEZMIENNIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DARMOWEJ PORADY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ TJ. TELEFON, EMAIL.
ABY SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB MEDIACJI NALEŻY DOKONAĆ REJESTRACJI TELEFONICZNIE,  NR TELEFONU: (89) 649-08-48
LUB MAILOWO, NA ADRES:
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ORAZ PRAWNIKÓW, ABY WEJŚĆ DO PUNKTU KONIECZNE JEST ZASŁONIĘCIE UST I NOSA. NASTĘPNIE, BĘDĄC JUŻ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE ORAZ ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Jaworska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-13 13:20:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Szczepańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-13 13:31:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Szczepańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13 12:32:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »