ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2015-09-28 12:54:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy:

Oferta:
•    Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
•    Edukacja przedszkolna
•    Edukacja wczesnoszkolna
•    Wczesne wspomaganie rozwoju

Podopiecznymi są dzieci:

•    w wieku od wykrycia niepełnosprawności do ukończenia szkoły
•    z autyzmem
•    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim,
•    z niepełnosprawnością ruchową,
•    z niedowidzeniem,
•    z niedosłuchem,
•    z niepełnosprawnością sprzężoną.
Kadra i nauczyciele:
•    oligofrenopedagodzy,
•    tyflopedagog,
•    surdopedagog,
•    rehabilitanci,
•    terapeuta Integracji Sensorycznej,
•    neulogopeda ze specjalnością medyczną,
•    pedagogo szkolny,
•    psycholog.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach. Placówka funkcjonuje od września 2011 roku. W chwili obecnej Ośrodek oferuje naukę na etapie edukacji przedszkolnej i szkoły podstawowej. Z przedszkola korzysta 24 dzieci z różnym typem i stopniem niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, niedowidzenie, autyzm oraz niepełnosprawności sprzężone. W szkole podstawowej funkcjonuje pięć oddziałów na etapie wczesnej edukacji. Część oddziałów dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, część dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualna i sprzężeniami.
Po zajęciach szkolnych dzieci mogą korzystać ze szkolnej świetlicy, w szczególności te, które mieszkają poza terenem gminy i korzystają z dowozów.
Ośrodek oferuje także zajęcia specjalistyczne wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci najmłodszych. W obecnej chwili korzysta z nich 31 dziecko.
Na pomoc placówki mogą też liczyć dzieci z głęboka niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Wychowankowie  korzystają z zajęć logopedycznych, w tym stymulacji słuchu metodą Johansena, rehabilitacji ruchowej, w tym Kombinezonów TheraSuit, integracji sensorycznej, pomocy psycho-pedagogicznej, rewalidacji.
Poza wyżej wymienionymi formami i metodami placówka opiera pracę na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych i realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wydawanych przez specjalistyczne ośrodki diagnostyczne, w tym poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Wychowankowie mają zapewniona pracę w małolicznych grupach od 3 do 7 dzieci.
W każdej grupie oprócz nauczyciela jest wsparcie pomocy nauczyciela.
Edukacja i terapia dzieci odbywa się bezpłatnie na terenie placówki. Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach 8.00 – 14.00 w zależności od grupy. Dowóz organizowany jest z wykorzystaniem własnego transportu Ośrodka lub w porozumieniu z właściwymi gminami.
Dzieci mają do swojej dyspozycji przestronne, zmodernizowane sale zajęć, sale Soezelen – doświadczania świata, świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną, sale terapii sensorycznej i rehabilitacji, gabinet neurologopedyczny i dwa gabinety rewalidacji. W ciągu dnia podopieczni korzystają z nowoczesnego placu zabaw, terenów rekreacyjnych, parku i boiska należących do placówki.
W najbliższych planach jest uruchomienie zajęć rekreacyjnych i terapeutycznych z udziałem zwierząt, w tym hipoterapia.
Rekrutacja do Ośrodka odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych podań o przyjęcie dziecka i nieodzownych w przypadku placówki kształcenia specjalnego orzeczeń i opinii wydawanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Po spełnieniu tych warunków na wniosek rodzica wydawane jest przez właściwy organ skierowanie do kształcenia specjalnego lub stosowna decyzja w sprawie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Kamińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Kamińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-28 12:53:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Polak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-28 12:54:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28 12:54:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony