ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Iławskiego za 2012 r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-24 13:33:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Iławskiego od 01 stycznia 2012 r. do 20 grudnia 2012 r.

Rada Powiatu Iławskiego w omawianym okresie odbyła 13 posiedzeń, w tym;  10 sesji zgodnie z uchwalonym planem pracy na rok 2012 i 3 sesje zwołane zostały na wniosek Zarządu Powiatu. Sesje pozaplanowe dotyczyły podjęcia uchwał w sprawach:  zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2012 rok.

Frekwencja:
Frekwencja radnych na sesjach w omawianym okresie wyniosła 86,45%.  Nieobecności w większości były usprawiedliwione. 

Zmiany organizacyjne:
Nie było zmian organizacyjnych ani w Radzie Powiatu Iławskiego, ani w składach Komisji. W składzie Zarządu powiatu również nie było żadnych zmian. 

Komisje Rady Powiatu:
Komisja Rewizyjna liczy obecnie 4 członków z przewodniczącym Januszem Pszczolińskim, Wiceprzewodniczącym Komisji jest pan Stanisław Rudzyński.
Komisja Budżetu i Finansów liczy 7 członków z przewodniczącą Komisji panią Bożeną Cebulską. Wiceprzewodniczącym Komisji jest pan Ryszard Zabłotny.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa licząca obecnie 6 członków. Do 13 grudnia 2012 Komisji przewodniczył pan Mirosław Ukleja (wygaśnięcie mandatu w skutek śmierci).   Wiceprzewodniczącym  komisji jest pan Wojciech Żmudziński.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu liczy 8  członków z przewodniczącą panią Joanną Lichacz. Wiceprzewodniczącą Komisji jest pani Grażyna Taborek.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego liczy 7 członków. Przewodniczącym komisji jest pan Krzysztof Cieślak,
a Wiceprzewodniczącym pan Wiesław Musiał. 

Sesje programowe:

Sesje dotyczyły między innymi:
- „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powiatu iławskiego na 2013 rok”
- „Program rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu iławskiego w latach 2012-2014”,
- „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 -2016”.

Rada zapoznała się z informacją dotyczącą:
- stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2011 złożoną przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2011, 
- działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok,
- realizacji „Programu współpracy powiatu iławskiego za rok 2011 z organizacjami pozarządowymi”, 
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu iławskiego za rok 2011 (Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- sprawozdania z wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatu iławskiego na lata 2004-2013,
- sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2011,
-  wykonania budżetu powiatu za 2011 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
- przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie na 2012 rok,
- sprawozdania z działalności Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2011 w zakresie dot.: realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora Szpitala.
- przyjęcia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2011

Rada Powiatu ponadto podjęła uchwały m.in. w sprawach:
- utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej,
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powicie iławskim za rok 2011,
- nadania statutu Powiatowemu Szpitalowi im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
- założenia Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji i nadania mu statutu, 
- pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim,
- ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów,
- przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodowa i społeczną w 2012 roku,

Uchwały Rady w liczbach:
Rada Powiatu w omawianym okresie podjęła 103 uchwały, z tego o charakterze programowym 3, organizacyjnym 37, dotyczących budżetu 27, dotyczących oświaty 26, opieki społecznej 10, w tym 4 uchwały dotyczyły prawa miejscowego.

Wyróżnienia, podziękowania: 
 - wręczono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu,
- wręczono nagrody laureatom Akcji „Czyste jeziora i rzeki – wiosna 2012”. 

Interpelacje, wnioski i zapytania:
Radni na sesjach zgłaszali zapytania i interpelacje. Na wszystkie zgłoszone zapytania i interpelacje odpowiedź udzielona była przez Starostę lub dyrektorów jednostek organizacyjnych na sesjach Rady.

Gościliśmy na naszych sesjach zaproszonych gości min.:
- Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych oraz wójtów i burmistrzów z naszego powiatu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rozalia Bytner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Blinkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-24 13:27:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-24 13:33:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-24 13:34:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony