ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego za 2008 r.

Informacja ogłoszona dnia 2011-03-14 11:58:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Iławskiego za 2008 rok

 

Rada Powiatu Iławskiego w omawianym okresie odbyła 10 posiedzeń, wszystkie posiedzenia zgodnie z uchwalonym planem pracy na rok 2008 rok.

Frekwencja

Frekwencja radnych na sesjach w omawianym okresie wyniosła 95,24%. Nieobecności były pojedyncze i w większości usprawiedliwione (W. Laskowski, S. Ewertowski, B. Dutka, B. Bielawski A. Buk, S. Dąbrowski, D. Dybikowski, W. Musiał, R. Koziorowski), pozostali radni mają 100% frekwencję.  

Komisje Rady Powiatu
Komisje Rady pracują w niezmienionych składach, którymi kierują przewodniczący wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady w 2006 roku. Podczas nieobecności przewodniczących, obrady Komisji prowadzą wiceprzewodniczący – tu również nie ma żadnych zmian od początku kadencji.
 
Sesje problemowe

Sesje dotyczyły między innymi:
- Uchwalenia Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
- Przyjęcia Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2008 - 2010.
- uchwalenia „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powiatu iławskiego na 2008 rok”
- Uchwalenia Lokalnego Programu Opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie iławskim w latach 2008 - 2011,
- Przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2008-2015
 
Rada zapoznała się z informacją dotyczącą:
- stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2007 złożoną przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2007,
- działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok
- realizacji „Programu współpracy powiatu iławskiego za rok 2007 z organizacjami pozarządowymi”,
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu iławskiego za rok 2007 (Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- realizacji Planu Rozwoju Lokalnego powiatu iławskiego,
- sprawozdania z wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatu iławskiego za 2007 ,
- sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2007,
- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
- zatwierdzenia sprawozdania z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Iławie w roku 2007,

Rada Powiatu ponadto podjęła m.in. uchwały  w sprawach:
- przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodowa i społeczną w 2007 roku,
- Zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokość opłat za posiłki (w 4 szkołach)
- Przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2008 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski,
- Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu
- Potwierdzenia stanowiska Rady Powiatu dotyczącego siedziby powiatowego biura ARiMR,
- Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,
- Procedury uchwalania budżetu,
- Ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
- Założenia szkoły policealnej w Suszu oraz nadania jej statutu,
- Założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Suszu,
- Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2008 roku. 
 
Uchwały Rady
Rada Powiatu w omawianym okresie podjęła 55 uchwały, z tego o charakterze programowym 5, organizacyjnym 3, dotyczących budżetu 14, dotyczących oświaty 17, opieki społecznej i zdrowia 11.
 
Wyróżnienia, podziękowania

Na XX sesji w dniu 25 czerwca 2007 
- wręczono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu,
- wręczono nagrody laureatom Akcji „Czyste jeziora i rzeki – wiosna 2008”

Interpelacje, wnioski i zapytania

Radni na sesjach zgłosili 13 zapytań i 1 wniosek. Na wszystkie zgłoszone zapytania odpowiedź udzielona była przez Starostę lub dyrektorów jednostek organizacyjnych na sesjach Rady. Jeżeli chodzi o wniosek, to dotyczył przygotowania projektu uchwały na najbliższą sesję w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej w rolnictwie. Wniosek został zrealizowany – 24.04.2008 roku Rada przyjęła uchwałę w/w sprawie. 

Gościliśmy na naszych sesjach zaproszonych gości min.:
- Posła na Sejm RP pana Witolda Gintowta - Dziewałtowskiego,
- Posła na Sejm RP pana  Stanisława Gorczycę.
- Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych oraz wójtów i burmistrzów z naszego powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rozalia Bytner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Rękawiecka - Połeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-14 11:57:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-14 11:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-12 13:18:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony