ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprawozdania z pracy Rady Powiatu Iławskiego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Iławskiego za 2009 r.

Informacja ogłoszona dnia 2011-03-14 11:50:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Iławskiego za 2009 rok

 

Rada Powiatu Iławskiego w omawianym okresie odbyła 11 posiedzeń (z dzisiejszym), 8 posiedzeń zgodnie z uchwalonym planem pracy na rok 2009 i 3 posiedzenia zwołane na wniosek Zarządu Powiatu.

Frekwencja

Frekwencja radnych na sesjach w omawianym okresie wyniosła 98,1%. Nieobecności były pojedyncze i usprawiedliwione ( B. Bielawski W. Musiał, R. Koziorowski, M. Ukleja), pozostali radni mają 100% frekwencję.
  
Zmiany:

Na sesji w kwietniu br. nastąpiła zmiana Przewodniczącego Rady w miejsce pana Ryszarda Koziorowskiego został wybrany pan Andrzej Buk. Ponadto Pani Bernadeta Hordejuk złożyła rezygnację z mandatu radnego i w jej miejsce wstąpiła pani Helena Olejnik ( od 24 września 2009 roku). 

Komisje Rady Powiatu

Trzy komisje Rady pracują w niezmienionych składach(w dwóch komisjach nastąpiła zmiana), którymi kierują przewodniczący wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady w 2006 roku. Podczas nieobecności przewodniczących, obradom Komisji przewodniczą wiceprzewodniczący – tu nastąpiła jedna zmiana – wiceprzewodniczącym komisji Budżetu i Finansów  w miejsce pani Bernadety Hordejuk został radny Henryk Kopański.
 
Sesje problemowe

Sesje  dotyczyły między innymi:

- Uchwalenia „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powiatu iławskiego na 2010 rok”,
- Przyjęcia informacji o stanie zadań oświatowych za 2009 rok ze szczególnym uwzględnieniem egzaminów zewnętrznych.
- Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na 2009 rok.

Rada zapoznała się z informacją dotyczącą:

- stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2008 złożoną przez Komendanta Powiatowej  Państwowej   Straży   Pożarnej,
- działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2008,
- działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok,
- realizacji „Programu współpracy powiatu iławskiego za rok 2008 z organizacjami pozarządowymi”,
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu iławskiego za rok 2008 (Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
- realizacji Planu Rozwoju Lokalnego powiatu iławskiego,
- sprawozdania z wykonania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatu iławskiego za 2008 ,
- sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2008,
- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu,
- zatwierdzenia sprawozdania z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Iławie w roku 2008,

Rada Powiatu ponadto podjęła m.in. uchwały  w sprawach:

- przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodowa i społeczną w 2009 roku,
- przyjęcia regulaminu wynagradzania na rok 2009 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat iławski,
- ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
- zatwierdzenia realizacji projektów dla szkół w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.2  PO Kapitał Ludzki   dofinansowanego ze środków EFS.
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2009 roku i zaciągniętych kredytów – 2 uchwały
- współpracy z Powiatem Hof w Republice Federalnej Niemiec,

Uchwały Rady

Rada Powiatu w omawianym okresie podjęła 54 uchwały, z tego o charakterze programowym 2, organizacyjnym 5, dotyczących budżetu 15, dotyczących oświaty 17, opieki społecznej i zdrowia 11, inne - 4.
 
Wyróżnienia, podziękowania

Jak co roku na sesjach  Rady:

- wręczono nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, ( 30 kwietnia br.)
- wręczono nagrody laureatom Akcji „Czyste jeziora i rzeki – wiosna 2009” (18 czerwca br.)
- podziękowano dyrektorowi Powiatowego Szpitala w Iławie pani Elżbiecie Gelert za  wkład pracy jaki włożyła w Szpital.

 
Interpelacje, wnioski i zapytania

Radni na sesjach zgłaszali głównie zapytania. Zapytania dotyczyły   dróg powiatowych a w szczególności ich remontów, zadań oświatowych m.in. założenia Ośrodka Socjoterapii w Suszu, zadań z zakresu opieki społecznej- chodzi o standaryzację w DPS w Suszu, oraz terminową wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych. Na wszystkie zgłoszone zapytania odpowiedź udzielona była przez Starostę lub dyrektorów jednostek organizacyjnych na sesjach Rady.

Gościliśmy na naszych sesjach zaproszonych gości min.:

- Posła na Sejm RP pana Witolda Gintowta - Dziewałtowskiego,
- Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych oraz wójtów i burmistrzów z naszego powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rozalia Bytner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Rękawiecka - Połeć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-14 11:50:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-14 11:50:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-11 12:24:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony