ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor i jego kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 11:09:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor
- Imię i nazwisko: Radosław Augustyniak
- Pełni obowiązki Dyrektora od dnia: 15 lipca 2022 roku
- Wykształcenie wyższe: Magister Inżynier budownictwa
Kontakt:
tel. 89 648-54-68

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Tadeusza Kościuszki 33A
14-200 Iława
e-mail:
Kompetencje Dyrektora
 
Dyrektor PZD w Iławie z upoważnienia Zarządu Powiatu Iławskiego podejmuje wszystkie decyzje z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz z upoważnienia Starosty Iławskiego – decyzje dotyczące ruchu na drogach powiatowych i gminnych.
Jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie Dyrektor odpowiada za realizację obowiązków, jakie spoczywają na zarządcy drogi zgodnie z Ustawą o drogach publicznych. Ponadto jest uprawniony do rozstrzygania i decydowania w zakresie:
A. Spraw pracowniczych :  
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami PZD,
- wydawanie świadectw pracy pracownikom PZD,
- ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników wg taryfikatora płacowego ustalonego dla jednostek organizacyjnych Powiatu,
- innych spraw kadrowo-płacowych określonych odrębnymi przepisami.
B. Ochrony dróg:
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym,
- udzielanie zgody na budowę lub przebudowę zjazdu przez właścicieli gruntów przyległych do drogi,
- naliczanie i pobieranie opłat za zajmowanie pasa drogowego,
- naliczanie kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami,
- wydawanie opinii w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny,
- inne zadania przewidziane przepisami o ochronie dróg.
C. Zarządzanie ruchem :
- wprowadzanie ograniczeń ruchu na drodze lub zamknięcie drogi dla ruchu w przypadku, gdy wymaga tego stan techniczny drogi, a odbywający się ruch może wywołać zagrożenie bezpieczeństwa jego uczestników lub spowodować zniszczenie nawierzchni albo innego elementu drogi,
- wydawanie opinii o lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej na drogach,
- zawiadamianie organu właściwego do zarządzania ruchem o terminie rozpoczęcia robót w zakresie budowy, modernizacji lub utrzymania dróg,
- inne zadania przewidziane przepisami.
D. Robót drogowo - mostowych:
- zlecanie robót, ustalanie ceny i zawieranie umów na roboty w zakresie utrzymania dróg do wysokości limitu ustalonego przez Powiat,
- nadzorowanie i odbiory robót zlecanych przez PZD,
- sprawdzanie i merytoryczne potwierdzanie faktur za roboty zlecane przez PZD,
- inne prace związane z prowadzeniem robót drogowo-mostowych.
E. Wykonywanie świadczeń na rzecz utrzymania dróg:
- wzywanie jednostek gospodarczych do wykonywania świadczeń na rzecz utrzymania dróg,
- rozliczanie wezwanych jednostek z wykonania świadczeń na rzecz dróg
- inne, przewidziane przepisami zadania związane ze świadczeniami na rzecz utrzymania dróg.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Augustyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 11:07:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Łużyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 11:09:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-19 14:42:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony