ˆ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Kontrole

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 10:21:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kontrole 2011

Podmiot kontrolujący

Podmiot kontrolowany

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Wykonanie Uchwały Nr 196/486/06 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13.06.2006r. w sprawie odprowadzania pobranych dochodów przez jednostki budżetowe na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w 2010r.

19.04-21.04.2011

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Dysponowanie funduszem płac w 2010 roku.

26.04-29-04.2011

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Sporządzanie sprawozdania F-03 czyli sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2010.

07.11-14.11.2011

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Wydatki bieżące. Ocena planowania i prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz ocena procedur wydatkowania środków publicznych w aspekcie legalności, gospodarności i efektywności w okresie od 01.01.2010r. do dnia badania.

01.06-10.06.2011

28.06-30.06.2011

Kontrole 2012

 

Podmiot kontrolujący

Podmiot kontrolowany

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczeni społeczne oraz innych składek do których pobierania jest Jednostka oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Ustalenie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

12.03-20.03.2012

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Przebieg , funkcjonowanie oraz ocena efektywności i skuteczności w realizacji procedur obsługi spraw z zakresu funduszy strukturalnych w okresie od 01.01.2011 roku do dnia badania.

22.05-06.06.2012

11.06-20.06.2012

27.06-28.06.2012

03.07-05.07.2012

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

29.06-04.07.2012

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego” wydatkowanych w okresie od 01.01.2012r. do 31.07.2012r.

02.10-03.10.2012

Kontrole 2013

 

Podmiot kontrolujący

Podmiot kontrolowany

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

Rada Powiatu Iławskiego – Komisja Rewizyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na rodzinną opiekę zastępczą za 2012r.

05.05.2013

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Kontrola według algorytmu na zadania w 2012r.tj.:

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

-dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

- dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne.

13.05-22.05.2013

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej .

20.05-24.05.2013

27.05-30.06.2013

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

16.05-24.05.2013

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Przeprowadzenie czynności sprawdzających audytu wewnętrznego .

26.09-30.09.2013

Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Iławie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Iławie

Ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków.

04.11-08.11.2013