ˆ

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 09:06:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiot działalności i kompetencje
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu jest szkołą publiczną prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Iławie.
Zespół Szkół prowadzi działalność dydaktyczną i wychowawczą zgodną z art. 7 pkt. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a szczegółowo określoną w Statucie Zespołu Szkół w Suszu.

Cele i zadania szkoły
1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.
2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.
3. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości tolerancji i wolności.

Podstawowe cele i zadania opiekuńcze szkoły to:
1. zapewnienie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
2. udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
3. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,
Ponadto Szkoła otacza szczególną opieką młodzież niepełnosprawną i zapewnia im w miarę swoich możliwości, warunki do pełnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym.

Szkoła realizuje priorytety wychowawcze i profilaktyczne zawarte m. in. w:
1)    Programie Wychowawczym „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:
1.    Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
2.    Przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy
3.    Kreowanie właściwych postaw i własnego wizerunku
4.    Troska o dobry wizerunek szkoły

2) Programie profilaktyki Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu:
1. Zapobieganie i przeciwdziałanie przejawom zachowań agresywnych:
 - reagowanie na próby zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy,
 - dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania środków odurzających.
2. Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży jak: wagary, agresja, kradzieże.
- pomoc w rozwijaniu umiejętności społecznych i psychologicznych,
- redukowanie agresywnych zachowań w grupie rówieśniczej,
- popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Kształtowanie osobowości ucznia w celu lepszego funkcjonowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 - budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych,
 - warsztaty z komunikacji interpersonalnej
4. Wypracowanie form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży:
- pedagogizacja rodziców,
- porady, konsultacje,
- zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Obecnie w skład Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu wchodzą następujące klasy:
-     Technikum Ekonomiczne
-     Technikum Informatyczne
-     Technikum Obsługi Turystycznej
-    Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
-    Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kucharz  – 3-lata
-    Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wielozawodowa – 3 letnia
-     Szkoła Policealna -  dwuletnia zaoczna
-    Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży
-     Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych


Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Beata Szczepaniak - Furman. Wicedyrektorem jest mgr Marta Galicka.


Szkoła posiada nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne takie jak:
» trzy pracownie komputerowe (podłączone do Internetu)
» laboratorium języków obcych
» 2 pracownie ekonomiczne
» pracownia obsługi konsumenta
» pracownia mikrobiologii, fizyki i chemii
» Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
» dwie pracownie gastronomiczne i
» sala gimnastyczna i plac rekreacyjno-sportowy
» siłownia   
» biblioteka z bogatym księgozbiorem

W szkole działają następujące koła zainteresowań i organizacje:
» informatyczne
» polonistyczno - teatralne
» gastronomiczne
» matematyczne
» ekonomiczne
»  języka niemieckiego
»  języka angielskiego
» SKS (sekcja siatkówki, koszykówki, lekkoatletyczna, tenisa stołowego)
» SK LOK z kołem strzeleckim
» SK PCK
» Formacja taneczna „EXODUS”
» Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  „Magma”
» Spółdzielnia Uczniowska
» Samorząd Uczniowski 

W szkole działa radiowęzeł.

Ponadto uczniowie mają możliwość:     
» uczestnictwa w praktykach zawodowych organizowanych w renomowanych ośrodkach rekreacyjno-wypoczynkowych, biurach turystycznych, bankach, urzędach i firmach, przedsiębiorstwach   
» zwiedzanie targów i wystaw branżowych
» uczestnictwa w spotkaniach z psychologiem i akcjach z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Szkoła dysponuje takimi pojazdami jak:

» bus 13 - osobowy   
» samochód osobowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Szczepaniak - Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Szczepaniak - Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 08:58:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 09:06:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-19 11:54:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony