ˆ

Zespół Szkół w Lubawie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor i jego kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 08:48:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dane ogólne
Imię i nazwisko: Anna Empel
Wykształcenie: Wyższe magisterskie - administracja publiczna.
Funkcję Dyrektora pełni od:  1 lipca 2015 r.
Kontakt:
tel: (89) 645-26-37
Zespół Szkół w Lubawie
ul. Gdańska 25
14-260 Lubawa
e-mail:
 
Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i reprezentuje na zewnątrz Zespół Szkół,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad kadrą kierowniczą, nauczycielami zatrudnionymi w szkole oraz instruktorami praktycznej nauki zawodu,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących ,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
7) może skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
8) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
W szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
9) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
10) może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, powiatową radą zatrudnienia oraz kuratorem oświaty zmienić lub wprowadzić nowe zawody kształcenia zawodowego. W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w tym liceum,
11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego,
13) ustala tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Empel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Empel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-23 08:47:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-23 08:48:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-13 11:35:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony