ˆ

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor i jego kompetencje

Informacja ogłoszona dnia 2009-11-04 14:53:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor

- Imię i nazwisko: Roman Groszkowski 
- Funkcję Dyrektora pełni od dnia: 1 września 2011 roku

Kontakt:
tel. (89) 648-56-96
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 1
14-200 Iława
e-mail:

<e-mail>

Kompetencje Dyrektora

1. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością  Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) realizuje uchwały Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
3) przygotowuje i prowadzi rady pedagogiczne;
4) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego;
5) przyjmuje uczniów do Szkoły;
6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnego  i maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
7) sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole;
8) gospodaruje środkami zakładowego funduszu socjalnego;
9) organizuje doskonalenie zawodowe;
10) dysponuje środkami finansowymi  określonymi w planie Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) powierza i  odwołuje ze stanowiska, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów, Wicedyrektora;
12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z list uczniów w przypadkach określonych  w § 79 ust. 1 pkt. 8. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Przepis ust 2 nie dotyczy ucznia Gimnazjum.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
5. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia zawody, w których Szkoła będzie kształciła.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Miśkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Groszkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-04 14:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-04 14:53:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Polak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-21 14:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony