ˆ

Biuro Audytu i Kontroli

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

pok. 111, I piętro
tel. (89) 649-07-26
 
W ramach Biura funkcjonuje stanowisko Audytora Wewnętrznego oraz stanowisko związane z kontrolą. Osoby zatrudnione na tych samodzielnych, niezależnych względem siebie stanowiskach podlegają bezpośrednio Staroście

Audytor Wewnętrzny realizuje zadania z zakresu:
1)    wspierania kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce;
2)    przygotowywania na podstawie analizy ryzyka, w porozumieniu z kierownikiem jednostki  do końca każdego roku planu audytu wewnętrznego na rok następny;
3)    przygotowywania kierownikowi jednostki do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
4)    realizacji zadań zgodnie z planem audytu na dany rok;
5)    w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania audytu poza planem audytu na dany rok;
6)    dokumentowania wyników audytu wewnętrznego;
7)    niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
8)    sygnalizowania istotnych ryzyk;
9)    oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi.

Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kontroli realizuje zadania z zakresu:
1)    opracowanie planu kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Iławie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Iławskiego oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z jego wykonania, tj. działalności kontrolnej;
2)    przeprowadzania kontroli (kompleksowych, problemowych, sprawdzających) zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Starostę Iławskiego, w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów;
3)    przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych;
4)    przeprowadzania doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji zleconych przez Starostę;
5)    przeprowadzanie kontroli w podmiotach zewnętrznych otrzymujących z budżetu Powiatu Iławskiego dotacje – w zakresie prawidłowości ich wykorzystania;
6)    dokumentowania procesu kontroli poprzez sporządzanie: protokołu bądź sprawozdania z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalenie zaleceń pokontrolnych;
7)    monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzanych kontroli oraz przekazywania informacji o sposobie ich realizacji;
8)    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji;
9)    informowania o zidentyfikowanych podczas kontroli ryzykach oraz określania procedur realizacji środków zaradczych;
10)    udzielania kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji;
11)    przygotowanie projektów oraz realizacji procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Iławie;
12)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa właściwymi pod względem merytorycznym w zakresie zadań kontrolnych dotyczących jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Wnuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 13:06:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 13:06:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Łużyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 12:05:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »